موجوده د کارونکي عکس
ننوزئ
نوی کارن؟
په وړيا توګه راجستر
123worker is a marketplace for internet work
ترلاسه کړئ ستاسو دنده آنلاین ترسره سمارټ لاره! په فوري توګه د خپل کاري ځواک 24/7 دندو غوښتنه وکړي. هره دنده ترسره روژه، د کیفیت او د لګښت په اغیزمنه توګه په لوړه کچه.
په ثانيو کې يوه پروژه ورکړئ. اوس کوښښ وکړه!
 
 
 
 
ستاسو حساب ته ورتګ

Email   
رمز  
 
خپل پټ نوم درڅخه هیر دی؟
له خوا د ننوتو په خپل حساب کې له تاسو سره د موافقه زموږ د شرایط او معیارونه